Algemene voorwaarden webshop:

 1. Identiteit van de verkoper:

Lieve Lyze
Richard Holstraat 20
7512DD Enschede
info@lievelyze.nl
KVK: 73452912

 

 1. Producten in webshop d.m.v. dropshipping:
 • Lieve Lyze is een reseller van de merken Nekoslings en Pure Baby Love.
 • Voor de producten van bovenstaande leveranciers wordt gebruik gemaakt van Dropshipping; Lieve Lyze verkrijgt de bestelde producten direct bij de merken in Nederland.
 • De levertijd van de producten bedraagt uiterlijk 5 werkdagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 • De klant behoudt het recht om producten te retourneren, zonder opgaaf van reden, binnen 14 dagen.
 • Producten die geretourneerd worden dienen ongebruikt en onbeschadigd te zijn.
 • Voor het retourneren van producten van bovengenoemde merken, verwijs ik klanten naar de algemene voorwaarden van de merken zelf, te weten:

https://www.purebabylove.nl/algemene-voorwaarden-pure-baby-love

https://virasling.nl/delivery-return/

 • De prijzen vermeld in de webshop van Lieve Lyze zijn inclusief BTW.
 • Lieve Lyze verplicht zichzelf de webshop geupdate te houden.
 1. Eigen producten:
 • Onder eigen producten van Lieve Lyze bestaan de Mamamandjes en de cadeaubonnen.
 • Deze producten kunnen, zonder opgaaf van reden, binnen 14 dagen geretourneerd worden.
 • De kosten voor het retourneren zijn voor rekening van de klant.
 • Producten die geretourneerd worden dienen ongebruikt en onbeschadigd te zijn.
 • De levertijd van deze producten bedraagt 2 werkdagen.

 

Algemene voorwaarden diensten:

• Annulering door cliënt dient te geschieden minimaal 24 uur voor aanvang van de
afspraak. Gebeurt dit niet, zullen de kosten alsnog in rekening worden gebracht.
• Annulering door Lieve Lyze dient te geschieden minimaal 24 uur voor aanvang
van de afspraak. Gebeurt dit niet, dan zullen de kosten worden vergoed aan
de cliënt.
• Tijdens de afspraak zullen algemene hygiëneregels worden nageleefd. Ten tijde
van Corona volgt Lieve Lyze het advies van de GGD en overheid.
• Als door omstandigheden niet het hele doulatraject afgenomen kan worden, is
er in overleg, een verrekening van de gemaakte kosten mogelijk. Neem hiervoor
contact op met info@lievelyze.nl
• Indien het niet mogelijk is om het hele bedrag voor een doulatraject te kunnen
betalen, is het soms mogelijk om een afspraak over betaling in termijnen te
maken. Hiervoor neem je contact op met info@lievelyze
• De cliënt is ten aller tijde verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gezondheid.
Aspecten die van belang zijn voor een consult of doulatraject aangaande de
gezondheid, worden voor de afspraak gemeld.
• Lieve Lyze is niet verantwoordelijk voor schade of letsel dat voor komt na een
consult of traject.
• De betaling van een consult dient te geschieden voor het consult plaatsvindt.
• De betaling van een doulatraject bestaat uit een aanbetaling en een resterende
afbetaling. De aanbetaling dient te gebeuren binnen 7 dagen na de eerste
afspraak. De resterende afbetaling dient voltooid te zijn minimaal 2 weken voor
de uitgerekende datum.
• Bij het verhuren van draagsystemen of draagdoeken, wordt borg berekend. Deze
dient voltooid te worden voor het verzenden/afhalen van het gehuurde product